Mobil logo ny fjäril 2psd copy

När mamma har druckit vin lagar hon inte mat

Min andra bok "När mamma har druckit vin lagar hon inte mat"  handlar om en familj där en förälder missbrukar alkohol.

Jag har skrivit den här boken som en hjälp till vuxna, för att kunna möta barnen på dess egen nivå. Barn behöver veta att de har vuxna som står på deras sida, att de har vuxna som de kan lita på.

Huvudpersonen i den här boken är en liten kille som har en stor önskan. Han vill att hans mamma skall vara som andra mammor, som inte dricker sig fulla. Barn är solidariska mot sina föräldrar och kommer därigenom i en medberoendesituation när den ena eller båda föräldrarna är missbrukare. Det är en finstämd bok om ett barns rädslor, övergivenhet och utsatthet.
 

Genom hela boken går en tråd av värme, omtanke och inte minst hopp. Boken är berörande.

Detta är en angelägen bok att läsas av vuxna och barn tillsammans och samtala om.

Sara Lind är min pseudonym, skapad för att skydda mig och andra när den första boken "Du sitter på min plats" skulle tryckas. Den andra boken "När mamma har druckit vin lagar hon inte mat" fick behålla pseudonymen för konsekvensens skull, eftersom böckerna hänger ihop. Jag har nu valt att använda mitt riktiga namn, Ulla Palmqvist. 

Önskar du signerade exemplar av mina böcker är du varmt välkommen att kontakta mig direkt. 

Livets framtid är barnen
/Ulla